Fiets van de zaak nu bestellen en voor 1 april 2015 afleveren

Door de afschaffing van de fiscale regeling voor fiets van de zaak is er nu veel vraag bij de fietsenhandelaren. Het afleveren van de fiets van de zaak is voor 31 december 2014 niet altijd mogelijk daardoor. De fietsbranche maakt bekend dat de Belastingdienst nu heeft toegezegd dat voor een fiets die uiterlijk 31 december 2014 is besteld en betaald aan de fietsenhandelaar of vergoed aan de werknemer, nog de ‘oude’ fietsregeling van 2014 mag worden toegepast wanneer hij vóór 1 april 2015 wordt geleverd.

Binnen de werkkostenregeling kun je ook onbelast een fiets van de zaak geven of vergoeden, als deze in de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom valt.

Voo rmeer info: mail naar info@oamkb.nl

november 2014